1.        Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dniod dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.

2.        W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3.        Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. Zwrot kosztu transportu nastąpi po otrzymaniu zwrotu przez sprzedawcę orazsprawdzeniu czy urzadzenie nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę.

4.        W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

5.        Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

a.        gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

b.        po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,

c.        w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

d.        w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e.        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f.         dostarczania prasy,

g.        usług w zakresie gier hazardowych.

6.        Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

7.        Zwracane produkty należy przesyłać wyłącznie na adres TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie z dopiskiem „Zwrot produktu”.

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Witamy ponownie!

Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

Bestsellery

01. Starter TechniSat SmartCard (MTV Unlimited)

78,00 zł

02. DigitRadio 210

zamiast 230,00 zł
cena promocyjna 199,00 zł
rabat 13 % / 31,00 zł

03. Uchwyt do mocowania anteny do rury DigiDish/Satman 33/45

29,00 zł

04. Kabel SCART, Scart-Scart 21-pin., 1,5m

15,00 zł

05. TechniPlus 40 (stal ocynkowana)

30,00 zł

06.

45,00 zł

07. DiGYBOXX HD CX

450,00 zł

08. Levelmeter LED

59,00 zł

09. Dekoder CE 4HD International

139,00 zł

10. Adapter do mocowania konwerterów 40mm

90,00 zł

Oferta specjalna

DigitRadio 210

DigitRadio 210
zamiast 230,00 zł
cena promocyjna 199,00 zł
rabat 13 % / 31,00 zł